Thanh lý hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng

Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng được sử dụng khi hợp đồng vệ sinh văn phòng đã hết thời hạn hiệu lực hoặc có các vi phạm điều khoản hợp đồng. Chúng ta phải thanh lý hợp đồng và có thể gia hạn lại hợp đồng nếu khách hàng đồng ý.

Các lý do thanh lý hợp đồng vệ sinh văn phòng

Có rất nhiều lý do khiến khách hàng thanh lý hợp đồng với công ty vệ sinh văn phòng hoặc quyết định thay thế nhà thầu cung cấp tạp vụ văn phòng:

  • Khách hàng thay đổi địa điểm mới và không thuận tiện để tiếp tục hợp đồng với nhà thầu cũ
  • Doanh nghiệp không hài lòng với chất lượng dịch vụ vệ sinh được cung cấp hoặc với nhân viên tạp vụ.
  • Doanh nghiệp muốn thay đổi nhà thầu cung cấp tạp vụ văn phòng để tìm kiếm xem có nhà thầu nào cung cấp dịch vụ dọn dẹp văn phòng có chất lượng tốt hơn không.
  • Hợp đồng cũ hết thời gian hiệu lực và chúng ta phải lập biên bản thanh lý hợp đồng trước khi tiếp tục ký kết hợp đồng mới.

Cho dù bất kỳ lý do gì, chúng ta phải luôn làm việc với một phong cách chuyên nghiệp và rỏ ràng, minh bạch nhằm mục đích:

  • Tránh các rắc rối hoặc hiểu nhầm khiến chúng ta phải đưa ra giải quyết tranh chấp tại tòa án.
  • Mất đi các mối quan hệ làm ăn kinh tế tốt đẹp đã xây dựng trước đây.
See also  Mô tả công việc vệ sinh văn phòng

 

Mẫu thanh lý hợp đồng dịch vụ vệ sinh văn phòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………o0o……..

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: 01/BBTLHĐ

 

Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ Số 2006/2020/HĐDV/SA-JT ký ngày 20 tháng 06 năm 2020 giữa Chi nhánh Công Ty XXX Đà Nẵng và Công ty Dịch vụ vệ sinh Hoàn Mỹ Đà Nẵng cung cấp dịch vụ dọn nhà vệ sinh tại Lương Trúc Đàm, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng.

          Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2020, chúng tôi gồm:

BÊN A : CHI NHÁNH CÔNG TY XXX ĐÀ NẴNG
Đại diện : Ông Nguyễn Tiến XXX              Chức vụ: Giám Đốc
Địa chỉ : Lương Trúc Đàm, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Điện thoại : 0236. 373xxxx
Mã số thuế : 03014xxxx-005
BÊN B : CÔNG TY DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG
Đại diện : Ông Phạm Quang XXX                 Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ : P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email : xxxx@gmail.com
Điện thoại : 090575xxx – 090117xxx
Tài khoản : Tài khoản: 1913463037xxx – Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đà Nẵng

Tên TK – Công Ty DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HOÀN MỸ ĐÀ NẴNG.

 

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý đồng dịch vụ Số 2006/2020/HĐDV/SA-JT ký ngày 20 tháng 06 năm 2020 với nội dung sau:

Điều 1:

Bên B đã tiến hành thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tại các điều khoản của hợp đồng dịch vụ Số 2006/2020/HĐDV/SA-JT ký ngày 20 tháng 06 năm 2020 và đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Điều 2:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Hợp đồng đồng dịch vụ Số 2006/2020/HĐDV/SA-JT ký ngày 20 tháng 06 năm 2020 và không còn hiệu lực kể từ khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng;

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản; Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

See also  Tầm quan trọng của vệ sinh văn phòng trong kinh doanh